جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای دانشجویان نوورود مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه ، 27 شهریور 1396 ، 13:14

اطلاعیه

جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای دانشجویان نوورود (دانشجویان سال اول دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری) در سال تحصیلی 97-1396

مهلت ثبت نام: یکم تا بیستم مهرماه 1396

بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين‌نامه «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» تسهيلات ويژه‌اي را در قالب چهار جايزه تحصیلی شامل موارد متعددي از قبيل راتبه دانشجويي، اعتبار آموزش‌ياری، اعتبار پژوهش‌ياری، اعتبار فن‌ياری، اعتبار توان‌مندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی، اعتبار توان‌مندی كارآفرينی و ... به دانشجويان برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های كشور اعطا می كند.

شرايط بهره‌مندی از جوایز و مهم‌ترين نكات آن به شرح زير است:

1. دانشجويان سال اول دوره‌هاي كارشناسی، كارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای، دكتری تخصصی  همۀ رشته‌ها و دوره‌های تخصص و فوق‌تخصص رشته‌های علوم پزشکی در هر یک از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا دانشگاه آزاد اسلامی تحصيل می كنند، می توانند از اين جوايز بهره‌مند شوند.

2. بررسی پرونده دانشجويان منوط به ثبت كامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنياد ملّی نخبگان (soraya.bmn.ir)  و سپس انتخاب گزينه «شروع فرایند» در فرايند «درخواست بررسی پرونده برای جایزه‌های تحصیلی» در بخش «درخواست‌ها»ی سامانه است.

3. شرط لازم: متقاضيان برای بهره‌مندی از اين جوايز بايد دارای دست‌ كم يكی از ويژگی های زير و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌ های نخبگانی باشند:

الف.كسب مدال طلا، نقره يا برنز در المپيادهای دانش‌ آموزی ملّی و جهانی؛

ب. كسب رتبه برتر در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌های كشور؛

ج. كسب رتبه اول تا سوم در المپيادهای ملّی دانشجويی؛

د. كسب رتبه برتر در آزمون‌های سراسری علوم پزشكی كشور اعم از آزمون‌های جامع علوم پایه، پيش‌كارورزی، دستياری در رشته‌های پزشكی، دندان‌پزشكی و داروسازی و دستياری فوق تخصصی پزشكی؛

ه. كسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه؛

و. كسب عنوان دانشجوی نمونه كشوری؛

ز. برگزيده شدن در جشنواره‌ های علمی، پژوهشی،‌ فنّاورانه مورد تأييد بنياد؛

ح. برگزیدگان هنری، ادبی يا قرآنی (بر اساس مقررات بنیاد)؛

ط. برگزيده شدن در مسابقه‌ های ملّی و جهاني مهارت؛

ي. ثبت اختراع برگزيده بر اساس آيين‌نامه شناسايي و پشتيبانی از اختراع‌های برگزيده.

4. شرط کافی: دانشجويان بايد اولاً حدنصاب مورد تأیید بنیاد را از فعاليت‌ های نخبگانی (شامل فعالیت­ های فنّاورانه، پژوهشی و آموزشی) به‌دست آورند و ثانياً دارای بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان باشند.

يادآوری: بررسی داشتن حد نصاب لازم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان، بر اساس فعالیت‌های نخبگانیِ اعلامیِ متقاضی، توسط سامانه اطلاعاتی بنياد محاسبه و نتیجۀ آن از طریق سامانه به متقاضی اعلام می‌شود.

5. مصاديق فعاليت‌های نخبگانی داراي امتياز به شرح زير است:

الف. موفقيت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)؛

ب. كسب رتبه برتر در آزمون‌های علمی (مانند كنكور، آزمون­ های سراسري علوم پزشكی، المپيادهای دانشجويی و ...)؛

ج ‍. برگزيده شدن در جشنواره‌های علمی، پژوهشی،‌ فنّاورانه مورد تأیید بنياد (مانند جشنواره­ های خوارزمی، رازی، فارابی، رويش و ...)؛

د. برگزيده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری يا فعاليت‌های قرآنی مورد تأييد بنياد.

6. باتوجه به اينكه امتيازهای دانشجويان به كمك نرم‌افزار تخصصی محاسبه می شود لازم است:

6-1. همه اطلاعات به طور كامل در سامانه بارگذاری شود.

6-2. فرصت نهايی برای تكميل پرونده و ارائه درخواست، از تاریخ 1396/07/01 تا 1396/07/20 است و ضروری است دانشجويان اطلاعات خود را به همراه مدارك مثبته حداكثر تا اين تاريخ در سامانه اطلاعاتی بنياد (سامانه ثریا) بارگذاری كنند و سپس گزينه «شروع فرایند» را در فرايند «درخواست بررسی پرونده برای جایزه‌های تحصیلی» در بخش «درخواست‌ها»ی سامانه انتخاب كنند.

يادآوری مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری كرده است، متقاضي نه‌ فقط از اين جايزه بلكه از تمامی تسهيلات بنياد محروم می شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پيگيری می شود.

يادآوری مهم: تحويل اطلاعات،‌ بررسی اطلاعات و اعلام نتايج صرفاً از طريق سامانه اطلاعاتی بنياد و به شكل الكترونيكی صورت می پذيرد.