پنج شنبه 22 آذر 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جشنوارۀ رویش زاگرس و زردکوه با هدف شناسایی، هدایت و حمایت اختراعات برگزیده و تسهیل مسیر تجاری‌سازی تا رسیدن به نقطۀ تولید انبوه و ثروت‌آفرینی و با مشارکت و حضور بنیادهای نخبگان استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، اصفهان، چهارمحال­‌و‌بختیاری، قم، مرکزی و یزد طی روزهای 28 و 29 آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

هزینه نام نویسی اولیه در جشنواره مبلغ 300,000 ریال می باشد که لازم است متقاضیان محترم که در جشنواره ثبت نام نموده اند؛ این مبلغ را به شماره حساب 3114860983 بانک ملت (شماره شبا IR49 0120 0000 0000 3114 8609 83) به نام بنیاد نخبگان استان ایلام واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به نشانیilam@bmn.ir   ارسال نمایند.

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، کدپستی: 6931174186، تلفن: 32242000 (084)