سه شنبه 25 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>رئيس بنياد نخبگان استان ايلام>رؤسای سابق بنیاد

دکتر ژانت سلیمان ن‍ژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

1389/07/06 تا 1390/08/11

دکتر خلیل سالکی

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

1390/08/12 تا 1393/10/24دکتر رضا خانی

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

1393/10/25 تا 1397/06/14

دکتر حمزه امیری

عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

1397/06/15 تا 1397/12/15

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، کدپستی: 6931174186، تلفن: 32242000 (084)