جمعه 28 شهریور 1399

 

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>رئيس بنياد نخبگان استان ايلام>رؤسای سابق

دکتر ژانت سلیمان ن‍ژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

از تاریخ 1389/7/6 تا 1390/8/11

دکتر خلیل سالکی

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

از تاریخ 1390/8/12 تا 1393/10/24

دکتر رضا خانی

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

از تاریخ 1393/10/25 تا 1397/12/25

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، تلفن: 32242000 (084)