جمعه 26 مهر 1398

 

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

به منظور شفاف‌سازي و برطرف‌كردن ابهامات احتمالي در خصوص پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان، برخي از پرسش‌هاي متداول و پاسخ‌هاي آن‌ها ارائه شده است.

1. نخبه‌كيست؟

واژة نخبه به فردي برجسته و كارآمد اطلاق مي‌شود كه در خلق و گسترش علم، فناوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي اثرگذاري بارز داشته باشد و همچنين فعاليت‌هاي وي بر پاية هوش، خلاقيت، انگيزه و توانمندي‌هاي ذاتي از يك‌سو و خبرگي، تخصص و توانمندي‌هاي اكتسابي از سوي ديگر، موجب سرعت‌بخشيدن به پيشرفت و اعتلاي كشور شود.

2. صاحب استعداد برتر (مستعد برتر)كيست؟

فردي‌كه مستعد نخبگي است ليكن هنوز به شرايط آن دست ‌نيافته و دستیابی به آن، مستلزم فرايند هدايت و توانمند‌سازی براي كسب خبرگي و نهايتاً اثرگذاري بر محيط است.

3. آيا مي‌توان به دانشجويان لفظ «نخبه» را اطلاق‌كرد؟

خير؛ با توجه به تعاريف فوق، مشخص است‌كه دانشجويان تا نخبه‌شدن راهي طولاني در پيش دارند؛ ولي مي‌توان آنان را «مستعد برتر» دانست.

4. دانشجویان متقاضي دريافت پشتیبانی‌های بنیاد چه‌كاری بايد انجام دهند؟

متقاضيان ابتدا باید پروندة خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد به نشانیhttps://sina.bmn.ir تكميل و سپس، پيش از اتمام بازة زماني اعلام‌شده از سوي بنياد،گزينة «درخواست بررسي پرونده براي پشتیبانی‌های دانشجویی» را در بخش «ثبت درخواست‌ها»ي سامانه انتخاب كنند. در صورت برگزيده‌شدن متقاضی، امكان ارسال درخواست‌هاي دريافت هر يك از تسهیلات، در كارپوشة وی در سامانه ايجاد مي‌شود.

5. بررسي پرونده و انتخاب برگزيدگان به چه صورتي انجام مي‌شود؟

بنياد اطلاعات بارگذاري‌شده از سوي متقاضيان را با كمك دانشگاه‌هاي محل تحصيل آنان و سایر مراجع ذی‌صلاح بررسي و راستي‌آزمايي و سپس بر اساس ظرفیت‌های تعيين‌شده، برترين دانشجويان را بر اساس ظرفیت مشخص‌شده در حوزه‌های علمی، انتخاب مي‌كند.

6. نواقص پرونده­ها چگونه به متقاضیان اطلاع داده می­شود؟

در زمان بررسي، نواقص پرونده از طریق سامانة سینا به متقاضي اطلاع‌رسانی می‌شود.

7. دانشجویان چگونه می­توانند از نتيجة درخواست خود اطلاع پیدا كنند؟

نتيجه برگزيده‌ شدن يا نشدن متقاضي، از طريق سامانه به اطلاع وي می‌رسد.

8. اگر دانشجو عضو بنياد باشد، آیا براي بهره‌مندي از پشتیانی‌های دانشجویی، نياز به ارسال درخواست دارد؟

بنياد ملي نخبگان عضو ندارد؛ بلكه به عنوان نهادي حاكميتي در زمینة سياست‌گذاري برای شناسايي و توانمندسازي مستعدان و به‌كارگيري و الگوسازي نخبگان در جامعه و زمینه‌سازی برای جذب و اثر‌گذاری آنان، فعاليت مي‌كند. بنابراين اصالتاً هيچ دانشجويي عضو بنياد نيست و دانشجويان بر اساس مقررات و معيارهاي بنياد، مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی خواهند شد که برای این منظور لازم است پیش از شروع و هر سال تحصیلی بر اساس برنامة‌ زمان‌بندی درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.

 

9. آيا فقط دانشجويان روزانة دانشگاه‌ها مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی مي‌شوند يا ساير دانشجويان (نوبت دوم، نيمه‌حضوري و ...) نيز مي‌توانند از اين پشتیبانی‌ها بهره‌مند شوند؟

تنها ملاك بنياد؛ برگزيده‌شدن فرد بر اساس مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناورانة وي است.

10. آيا دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی (غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد اسلامی) امكان بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی را دارند؟

تمام دانشجویان دانشگاه‌های كشور اعم از دولتی و غیردولتی امكان شركت در اين رقابت را دارند و در صورت برگزيده‌شدن، از پشتیبانی‌ها بهره‌مند مي‌شوند.

11. چرا برای کسب رتبة برتر آزمون‌های ورودی به مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی، امتیاز در نظر گرفته نشده است؟

با توجه به تنوع و تکثر رشته‌های آزمون‌های كارشناسي ارشد و دکتری تخصصی و این موضوع که بسیاری از دانشجویان برجسته، از محل ظرفیت استعدادهاي درخشان و بدون کنکور وارد این مقاطع می‌شوند، رتبة افراد در این آزمون‌ها ، شاخص دقیقی برای شناسایی استعدادهای برتر تحصیلی نیست. از سوی دیگر، رتبة افراد در المپیادهاي دانشجویی، در جدول لحاظ شده است تا چنان‌چه فردي به‌صورت داوطلبانه (حتی در صورتی که از طریق استعدادهاي درخشان و بدون آزمون می‌توانست وارد مقطع كارشناسي ارشد شود) وارد یک رقابت علمی دانشجویی شده و رتبة برتر کسب كرده است، تلاش وي در نظر گرفته شود.

12. چرا در محاسبة سوابق آموزشی، امتیازات منفی نيز در نظر گرفته شده است؟

از نظر بنياد، دانشجويي به‌عنوان مستعد تحصیلی شناخته مي‌شود كه در همة شئون علمی و آموزشی، در بين ساير دانشجويان، برجسته باشد؛ اما اين امكان نيز براي دانشجوياني كه سابقة ضعيف آموزشي داشته‌اند، در نظر گرفته شده است كه با تلاش بیشتر در ساير فعالیت‌ها، ضعف‌هاي گذشتة خود را جبران كنند. بنابراين براي معدل‌هاي پايين، امتياز منفي در نظر گرفته شده است تا تفاوت افراد در قوت و ضعف آموزشي در نظر گرفته شود؛ اما با كسب امتيازهاي مثبت در ساير بخش‌ها (به‌ويژه پژوهش) مي‌توان اين امتياز را جبران كرد.

13. چرا براي كسب رتبة اول در بين هم‌ورودي‌ها امتيازی در نظر گرفته نشده است؟

امتياز در نظرگرفته‌شده براي ميانگين كل دروس گذرانده كه با توجه به رشته و دانشگاه محل تحصيل دانشجويان، همسان‌سازي نيز مي‌شود، نشان‌دهندة ميزان توان‌مندي آموزشي دانشجو به صورت مستقل است؛ در حالي كه رتبة دانشجو در بين هم‌دوره‌هاي خود، وابسته به ميزان توان‌مندي هم‌دوره‌هاي دانشجو است. ضمناً لحاظ امتياز براي كسب رتبة اول، در كنار لحاظ امتياز براي ميانگين كل تحصيلي، در واقع لحاظ دو بار امتياز براي يك فعاليت است. از اين رو امتياز در‌نظرگرفته‌‌شده براي ميانگين آموزشي، براي اين موضوع كفايت مي‌كند.

14. چرا براي كسب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه، امتياز در نظر گرفته نشده است؟

ملاك‌هاي دانشگاه براي انتخاب دانشجويان استعداد درخشان، مشابه  ملاك‌هاي جدول امتیازات شيوه‌نامة پشتیبانی‌های دانشجویی بنياد است. از اين رو لحاظ امتياز براي كسب عنوان استعداد درخشان، در واقع لحاظ دو بار امتياز براي فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناورانة متقاضي است.

15. آیا نویسندة مسئول بودن در مقاله، تأثیری در امتیاز آن دارد؟

خیر.

 

16. چگونه مي‌توان از رتبه (Q) نشریه‌های بین‌المللی مطلع شد؟

با مراجعه به نشاني اينترنتي www.scimagojr.com مي‌توان از رتبة نشريه‌ها مطلع شد.

17. به چه دلیل برای تعداد مقالات در مجله‌هاي علمی-پژوهشی (که دانشجويان رشته‌های علوم انسانی مقالات خود را عموماً در آن مجله‌ها منتشر مي‌كنند) سقف در نظر گرفته شده است؛ در حالی که برای مقالات در مجلات داراي نماية معتبر بین‌المللی اين‌گونه نيست؟ آيا اين موجب نمي‌شود كه تعداد برگزيدگان در رشته‌هاي علوم انساني كم‌تر از ساير رشته‌ها شود؟

اولاً ظرفیت گروه‌هاي مختلف (فني و مهندسي ، علوم انساني ، علوم پايه و ...)، براي انتخاب برگزیدگان، مشخص شده است و دانشجويان رشته‌های علوم انسانی، در قياس با یکدیگر (و در سقف تعيين‌شده براي گروه علوم انساني) سنجیده می‌شوند و مقایسه‌ای بین آنان و دانشجويان سایر رشته­ها صورت نمي‌پذيرد تا شرايط متفاوت، تأثيري بر تعداد برگزيدگان اين گروه داشته باشد و این محدودیت امتياز نيز برای تمام دانشجويان هر گروه (از جمله، گروه علوم انسانی) به‌صورت يكسان در نظر گرفته شده است. ثانیاً تجربه نشان می‌دهد که متأسفانه برخی از دانشجویان، با بهره‌گيري از روش‌های نادرست (به ویژه، انجام کارهای پژوهشي تکراری و یا با اختلاف کم نسبت به یکدیگر) که عملاً وهن کار پژوهشی اصیل است، تعداد زیادي مقاله به چاپ مي‌رسانند و متأسفانه این موضوع بیشتر در نشريات علمی-پژوهشی داخلی دیده می‌شود. لذا با لحاظ محدودیت تعداد منطقي (بر اساس فرصت افراد در حين تحصيل)، عملاً دانشجويان، بهترین و اصیل‌ترین کارهاي پژوهشی خود را براي ارزیابی و محاسبة امتیاز ارائه مي‌كنند. ثالثاً نگاه بنیاد، تشویق و ترغیب دانشجویان مستعد در رشته‌هاي علوم انسانی به انجام فعالیت‌های بین المللی است و نظر بنیاد این است که افراد برجسته در حوزة علوم انسانی نیز باید بتوانند به‌تدريج از ارائه نظریه‌هاي علمی و دستاوردهای پژوهشی خود صرفاً در مجلات علمی-پژوهشی داخلی (که بُرد محدودی دارند)، به سمت ارائه در مجلات بین‌المللی که بُرد بسیار وسیعی براي شناساندن توانایی­های دانشمندان علوم انسانی ایران در عرصه­های جهانی دارند، روی آورند و به‌تدریج نظرات اندیشمندان ایرانی علوم انسانی، در جهان شناخته و مؤثر شود.

18. چرا امتیاز حاصل از سابقة برخورداري از پشتيباني‌هاي دانشجويي بنياد در سال­های گذشته و یا برگزيده‌شدن از طريق جایزة شهید احدی، در جدول امتیازات لحاظ نشده است؟

در هر دو مورد مذكور، معیارهاي برگزيدگي، همان مواردي است كه در جدول امتيازات دانشجويان ذكر شده است. لذا چنانچه براي سابقة برگزيدگي افراد امتياز در نظر گرفته شود، در واقع، فرد براي فعاليت‌هاي خود، دو بار امتیاز كسب كرده است كه منطقي نیست. ضمناً افرادی هستند كه علي‌رغم سوابق آموزشي ، پژوهشي و فناورانة مناسب، به هر دليل، در سال‌هاي قبل، درخواستي براي بهره‌مندي از پشتيباني‌هاي بنياد ارسال نكرده‌اند و اين موضوع نبايد به‌عنوان امتيازي منفي براي آنان (در قياس با افرادي كه از اين پشتيباني‌ها بهره‌مند شده‌اند) در نظر گرفته شود.

19. امتیاز سایر فعالیت‌های نخبگانی (رديف آخر جدول شمارة 1 شيوه‌نامه) چگونه محاسبه می‌شود؟

دانشجو فعالیت‌ مورد نظر خود را در سامانه بارگذاری می‌كند و بنیاد استانی پس از بررسی فعالیت، امتیاز آن (حداكثر100 امتیاز) را به بنیاد ملی پیشنهاد می‌دهد و بررسي و تأیید نهايي با بنياد ملی خواهد بود.

20. چنانچه دانشجو در يك مقطع تحصيلي از اين پشتیبانی‌های دانشجویی بهره‌مند شده باشد، امكان استفادة مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟

بله؛ محدوديتي براي استفاده از اين پشتیبانی‌ها در مقاطع تحصيلي مختلف وجود ندارد و چنانچه دانشجو بتواند در هر سال تحصيلي، در رقابت با ساير متقاضيان برگزيده شود، انتخاب مي‌شود و مي­تواند از اين پشتیبانی‌ها بهره­مند شود؛ به بیان دیگر، این پشتیبانی‌ها سالیانه است و ارتباطی با سال‌های دیگر ندارد.

21. تعداد دفعاتي‌كه هر دانشجو در يك مقطع از تحصيل مي­تواند از اين پشتیبانی‌ها بهره‌مند شود، چند بار است؟

اگر دانشجو در هر سال تحصیلی در رقابت با ساير دانشجويان برگزيده شود، مي‌تواند هرساله از پشتیبانی‌ها بهره­مند شود.

22. راتبة دانشجويي به چه صورتی پرداخت مي‌شود؟

اين راتبه در هر نيم‌سال تحصيلي به دانشجويان برگزيده که در آن نیم‌سال كار دانشجويي داشته‌اند، پرداخت مي‌شود. دانشجويان مشمول براي دريافت اين راتبه، بايد ماهانه 20 ساعت كار دانشجويي در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشند و دانشگاه باید گزارش آن را پس از پايان نيم‌سال، در سامانة سينا بارگذاري كند.

23. مصاديق‌كارهاي دانشجويي براي بهره‌مندي از راتبه چيست؟

كارهاي مختلف دانشجويي در دانشگاه‌ها تعريف شده‌اند كه از جملة آن‌ها مي‌توان به ‌كار در كتاب‌خانه، كار در مركز رايانه، كار در خوابگاه، كار در مراكز فرهنگي دانشگاه، كار در مسجد و همكاری در برگزاری همایش و مراسم و ... اشاره كرد.

24. آيا كاري را كه دانشجويان در شركت­هاي خصوصي غيرمرتبط با دانشگاه انجام مي‌دهند مي­توان به عنوان ساعات كار دانشجويي براي بهره­مندي از «راتبة دانشجويي» محسوب كرد؟

خير؛ كار دانشجويي باید در همان محيط دانشگاه (از قبيل آزمايشگاه، كتاب‌خانه و ...) انجام شود.

25. دانشجويان چگونه مي‌توانند از اعتبارهاي آموزش‌ياري/ همکاری‌های علمی- اجرایی/ فن‌ياري بهره‌مند شوند؟

براي دريافت اين اعتبارات، پس از عقد قرارداد بين دانشجو و دانشگاه بر اساس مفاد شيوه‌نامه، لازم است دانشگاه درخواست افراد مشمول را به همراه تصوير قرارداد آنان، ‌به بنياد نخبگان استان ارسال كند.

26. آيا براي دريافت اعتبار آموزش‌ياري، مي‌توان دستيار آموزشي دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟

خير؛ اعتبار آموزش‌ياري صرفاً بابت دستياري آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل دانشجو پرداخت مي‌شود.

27. اگر دانشجويي به‌صورت حق‌التدريس در دانشگاه محل تحصیل یا دانشگاه ديگري تدريس كند، آيا اين فعاليت دانشجو را مي‌توان به عنوان دستياری آموزشي در نظر گرفت؟

خير؛ دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود و در همان دانشگاه، بر اساس قراردادي كه دانشگاه با وي منعقد مي‌كند، به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كند تا از اين اعتبار بهره‌مند شود.

28. آيا كار روی پايان‌نامه/ رسالة خود فرد می‌تواند مصداق همکاری‌های علمی- اجرایی در نظر گرفته شود؟

خير.

29. شرايط عضو هيئت علمي براي فعاليت دانشجو به عنوان همکار علمی- اجرایی وي چيست؟

عضو هيئت علمي كه دانشجو همکار علمی- اجرایی وي است  بايد يك طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه داشته باشد يا در آزمايشگاه نياز به دستيار داشته باشد و يا در تدوين يك كتاب نياز به‌كمك داشته باشد.

30. با توجه به اين‌كه دانشجويان دوره‌هاي‌كارورزي و پيش‌كارورزي رشتة پزشكي، مشغول به كار در مراكز درماني هستند، آيا مي‌توان آن را به عنوان فعاليت آموزش‌ياري يا همکاری‌های علمی- اجرایی در نظرگرفت؟

خير.

31. آيا مي­توان از طريق پارك­هاي علم و فناوري و شركت­هاي دانش‌بنيان مستقر در آن، براي بهره­مندي از اعتبار فن­ياري استفاده كرد؟

براي دريافت اين اعتبار دانشجو بايد دستيار فناوري در يكي از شركت­هاي زايشي مرتبط با دانشگاه محل تحصيل خود باشد. بر اين اساس، در صورتي­كه استاد ميزبان دانشجو، در مركز رشد يا پارك علم و فناوري وابسته به دانشگاه حضور داشته باشد، امکان‌پذیر است.

32. چرا اعتبار آموزش­یاری/ همکاری‌های علمی- اجرایی / فن­یاری به دانشجويان مقطع‌كارشناسي پرداخت نمی­شود؟

بنياد از دانشجويان مقطع كارشناسي انتظار دارد كه در اين مقطع با فضاي آموزش، پژوهش و فناوری آشنا شوند تا در مقاطع بالاتر به صورت جدي وارد اين فعالیت‌ها شوند.

33. مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد چگونه می­توانند از اعتبار استفاده از شبكۀ آزمایشگاهی بهره‌مند شوند؟

برای بهره‌مندی از این اعتبار، دانشجو باید به وب‌گاه شبكة آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی (به نشانی www.labsnet.ir) مراجعه و از میان مراكز آزمایشگاهی عضوشبكه، محل مورد نظر خود را انتخاب و برای بهره‌مندی از این‌ اعتبار، به آن مراجعه‌كند. شبكه گزارش هزينة‌ خدمات دريافت‌شده را براي پرداخت، به بنياد ملي اعلام مي‌كند.

34. دانشجويان چگونه مي‌توانند از ساير تسهیلات (به جز راتبة دانشجويي، اعتبار آموزش‌ياري/ همکاری‌های علمی- اجرایی / فن‌ياري و اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي) بهره‌مند شوند؟

لازم است دانشجو مدارك مثبته را در سامانة سينا بارگذاري و درخواست خود را از طريق سامانه ارسال ‌كند تا در صورت تأييد، مبلغ مورد نظر به حساب وي واريز شود.

35. اگر دانشجو موضوع پايان‌نامه/ رسالة خود را در سال قبل از برگزيده‌شدن به تصويب رسانده باشد و در سال مشموليت، در حال انجام آن باشد، آيا مي‌تواند از کمک‌هزینة اجراي پايان‌نامه/ رساله بهره‌مند شود؟

بله.

36. آيا براي بهره‌مندی از کمک‌هزینة شركت در مجامع علمي، فرد بايد مقاله‌اي در همايش ارائه كرده باشد يا صرفاً حضور در همايش كافي است؟

دانشجو در صورتي مي‌تواند از اين کمک‌هزینه براي شركت در همايش‌هاي علمي بهره‌مند شود كه در همايش، مقاله داشته و آن ‌را در همايش ارائه كرده باشد و بايد مدارك خود مبني بر پذيرش مقاله از سوي همايش و نيز گواهي حضور در همايش يا كارگاه‌ آموزشي را در سامانه بارگذاري كند تا در صورت تأييد، کمک‌هزینه به حساب وي واريز شود.

37. آيا براي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي علمي خارج از كشور نيز کمک هزینة شركت در مجامع علمي پرداخت مي‌شود؟

خير.

38. به منظور استفاده از کمک‌هزینة فرصت‌مطالعاتي داخلي، چه معيارها و شرايطي وجود دارد؟

براي بهره‌مندي از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتي داخلي، چنانچه دانشجو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشد، بايد از يكي از نهادهاي علمي و فناورانة داخل كشور پذيرش دريافت كند. چنانچه دانشگاه محل تحصيل با فرصت مطالعاتي دانشجو و محل گذراندن فرصت مطالعاتي موافقت كند و مقصد، مورد تأييد بنياد نیز باشد، دانشجو مي‌تواند از اين کمک‌هزینه بهره‌مند شود.

39. کمک‌هزینة فرصت مطالعاتي داخلي چگونه پرداخت مي‌شود؟

مبلغ اعتبار هر سه ماه، پس از دریافت گزارش سه‌ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود.

40. چنانچه دانشجو در مقطع دكتري تخصصي، بيش از يك سال تحصيلي برگزيده شده باشد، آيا مي‌تواند در طول مقطع، بيش از يك بار از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتي بهره‌مند شود؟

دانشجو در هر سال تحصيلي كه برگزيده شود (بدون توجه به اين كه قبلاً به فرصت مطالعاتي اعزام شده است يا خير) مي‌تواند در آن سال از کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي بهره‌مند شود؛ اما کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي صرفاً يك بار در طول تحصيل دانشجو به وي اعطا مي‌شود.

41. برای اطلاع از رتبۀ زیر 200 مؤسسه مقصد فرصت مطالعاتي خارجي،كدام نظام­­های رتبه­بندی مورد نظر بنیاد است؟

رتبۀ مؤسسۀ مقصد در سه نظام رتبه‌بندی: شانگهای(Shanghai)،تایمز(Times) و كيو.اس.(QS) از دو منظر «رتبة كلي دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصي» بررسی می­شود كه رتبة دانشگاه بايد حداقل در دو نظام رتبه‌بندي از يكي از دو منظر فوق، حداکثر200 باشد. در صورتي كه دانشگاه مقصد دانشجو اين شرط لازم را داشته باشد، درخواست متقاضي به همراه ساير درخواست‌هاي داراي شرایط لازم، بررسي و از ميان آن‌ها (بر اساس بودجة كلي تعيين‌شده و سایر معیارهای بنیاد) تعدادي براي برخورداري از اين کمک‌هزینه انتخاب مي‌شوند.

42. چنانچه رتبة كلي دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتي خارجي در يك نظام رتبه‌بندي كم‌تر از 200 و رتبة آن در رشتة تخصصي در نظام ديگر كم‌تر از 200 باشد، آيا درخواست پذيرفته مي‌شود؟

خير؛ حتماً بايد حداقل در يكي از دو منظر «رتبة كلي دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصي» داراي رتبة كم‌تر از 200 در حداقل دو نظام رتبه‌بندي باشد.

43. چنانچه مؤسسة مقصد فرصت مطالعاتي خارجي، نهادی پژوهشی (نه دانشگاهی) باشد آیا امكان استفاده از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی وجود دارد؟

در اين صورت لازم است دانشگاه محل تحصيل دانشجو، اطلاعات زير را دربارة نهاد مقصد مشخص و به بنیاد استان اعلام كند تا موضوع در بنياد بررسي و تصميم‌گيري شود:

1. دليل انتخاب مركز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي؛

2. شاخص­هاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسه­هاي علمي؛

3. امكانات و تجهيزات وي‍ژة مؤسسة مقصد.

44. چنانچه دانشجو براي گذراندن دورة فرصت مطالعاتي خارجي، از گروه تخصصي متفاوت با رشتة تحصيلي خود پذيرش دريافت كند، رتبة دانشگاه در رشتة مبدأ مدنظر قرار مي‌گيرد يا رتبة آن در رشتة مقصد؟

در اين صورت، رتبة دانشگاه در هر دو رشتة مبداء و مقصد بررسي مي‌شود و اگر در یکی از آن‌ها شرایط لازم را داشت، برای بررسی به بنیاد ملی ارسال می‌شود.

45. کمک‌هزینة فرصت مطالعاتي خارجي چگونه پرداخت مي‌شود؟

در مرحلة اول، مبلغ کمک‌هزینة ارزی (بدون توجه به وضعيت تأهل دانشجو) به صورت علي‌الحساب و پس از دريافت رواديد از كشور مقصد، پرداخت مي‌شود و پس از آغاز سفر، در صورت ارائة مداركي مبنی بر همراهي همسر در سفر، مابه‌التفاوت متأهلي پرداخت می‌شود. کمک‌هزینة ریالی، با دریافت گزارش سه‌ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود. در صورتي كه دانشجو از فرصت مطالعاتي استفاده نكند يا مدت‌زمان استفادة وي كم‌تر از اعتبار پرداخت شده باشد، لازم است مبلغ اضافي دريافتي را به بنياد برگرداند (تشخیص میزان اضافه پرداخت، با معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان است).

46. اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتي خارجی، در سال غيرمشموليت وي باشد چه بايد كرد؟

دانشجو بايد از مهر ماه سال 1398 تا پايان شهريور سال 1399 آن اقدام براي اعزام به فرصت را انجام داده باشد و در این بازة زمانی به فرصت اعزام شده باشد؛ اما در صورتي كه به دلایل خاص (مانند عدم صدور به‌موقع رواديد)، تاريخ اعزام وي به تأخير افتد، اعزام وی حداکثر تا پایان آذر ماه 1399 نیز پذیرفته ‌می‌شود.

47. اگر زمان اعزام دانشجو به دورة فرصت مطالعاتی، قبل از مهرماه سال 1398 باشد، آيا کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی به وي تعلق می‌يابد؟

در صورت تأييد بهره‌مندي از کمک‌‌هزینه در بنياد، دانشجو از يكم مهر ماه سال 1398 تا تاريخ پايان دوره‌ (به مدت حداكثر نُه ماه براي فرصت مطالعاتي داخلي و حداكثر شش ماه براي فرصت مطالعاتي خارجي)، از اين کمک‌هزینه بهره‌مند مي‌شود.

48. با توجه به اين‌كه ممكن است دانشجو در زمان تصويب پروپوزال، مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشد ولي دفاع نهايي از پایان‌نامه/ رساله، پس بعد از اتمام مشموليت فرد انجام شود، آيا کمک‌هزینة اجرای پايان‌نامه/ رساله به وي پرداخت مي‌شود؟

کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله بر اساس فهرست هزینه‌های (غیر پرسنلی) پایان‌نامه که به تأیید استاد راهنما برسد و برای هزینه‌های انجام شده (پس از تصویب پروپوزال) از ابتدای مهر ماه سال 1398 تا پایان شهریور ماه سال 1399، پرداخت می‌شود.

49. بهره‌مندي از اعتبار هسته‌هاي مسئله‌محور پژوهشي و فناورانه چه شرايطي دارد؟

بنياد ملي نخبگان در طول هر سال تحصيلي، موضوع‌هاي پژوهشي و فناورانة مختلفي را مشخص مي‌كند و پس از تعيين سرپرست هر هسته از سوي بنياد ملي، مشخصات دانشجويان واجد شرايط از دانشگاه‌هاي مختلف، در اختيار سرپرست هسته قرار مي‌گيرد تا اعضاي هسته را انتخاب كند.

50. وام وديعة اجارة مسكن به دانشجويان مشمول چگونه اعطا مي‌شود؟

اين وام صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي‌شود.  بنياد اسامي متقاضيان مشمول را به صندوق‌هاي رفاه دانشجويي در وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالی مورد تأیید خود اعلام مي‌كند و دانشجو مدارك مربوط به اجارة مسكن را به صندوق مورد نظر ارائه مي‌كند و از وام بهره‌مند مي‌شود.

51. اگر دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند، آيا مي‌توانند دو بار از وام وديعة اجارة مسكن استفاده كنند؟

خير؛ صرفاً يك وام وديعة اجارة مسكن به چنين خانواده‌اي تعلق مي‌يابد.

52. آيا هدية ازدواج به همة مشمولان متأهل اعطا مي‌شود؟

خير؛ هدية ازدواج صرفاً به مشمولاني اعطا مي‌شودكه تاريخ عقدشان از ابتدای مهر ماه 1398 تا پایان شهریور ماه 1399 باشد.

 

53. در صورتی‌كه دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند، آیا به هر دو هدیة ازدواج تعلق مي‌یابد؟

بله؛ درصورتی‌كه دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند و تاريخ عقدشان از ابتدای مهر ماه 1398 تا پایان شهریور ماه سال 1399 باشد، به هر دو هدیة ازدواج اعطا می‌شود.

54. آيا به همة مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی، بيمة تكميلي تعلق مي‌يابد؟

بله؛ ولي بايد درخواست خود را  در این خصوص از طريق سامانة سينا ارسال نمایند.

55. تفاوت خدمات درماني بيمة تكميلي و بيمة پايه چيست؟

بيمة تكميلي براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني ناشي از بيماري و يا حادثه كه در تعهد بيمه‌گر پايه (تأمين اجتماعي، خدمات درماني، ايرانيان، سلامت و...) نيست، مورد استفاده قرار مي‌گيرد و تعهداتي را كه بيمة پايه تقبل نمي‌كند (يا بخشي از آن را متقبل مي‌شود)، پوشش مي‌دهد. البته افرادي مي‌توانند از اين بيمه استفاده كنند كه داراي بيمة پايه باشند.

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، تلفن: 32242000 (084)