سه شنبه 25 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>واحدهای بنیاد نخبگان استان ایلام>کارشناس امور فرهنگی و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: رضا خورشیدی

عنوان پست سازمانی: کارشناس امور فرهنگی و روابط عمومی

پست الکترونیکی: r.khorshidi@bmn.ir

تلفن تماس:32220360 – 32220301 - 32242000  (084) داخلی 6

نمابر: 32227090 (084)

راهنمای مراجعه کنندگان

ساعت کار بنیاد نخبگان استان ایلام: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 16

(شش ماه اول سال از ساعت 13 تا 14 و شش ماه دوم از ساعت 12 تا 13 ساعت نماز و نهار کارکنان بنیاد می باشد)

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، کدپستی: 6931174186، تلفن: 32242000 (084)