کارگاه تاریخ تمدن اسلام و ایران برگزار گردید

برنامه معرفتی هویتی با عنوان "کارگاه تاریخ تمدن اسلام و ایران" برگزار شد

برنامه معرفتی هویتی با عنوان "کارگاه تاریخ تمدن اسلام و ایران"، به منظور ارتقای خودآگاهی ملی و حس دلبستگی به میهن و همچنین آگاهی از خدمات متقابل اسلام و ایران با تأکید بر جایگاه بی بدیل اسلام در شکل دهی به هویت ایرانی و ارتقای تمدن اسلامی توسط بنیاد نخبگان استان ایلام روز شنبه مورخ 25 مردادماه سال 1399 بصورت وبینار برگزار گردید.

در ابتدای این کارگاه دکتر یاری عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه ایلام اشاره نمود که در راستای معرفی تاریخ و تمدن اسلام و ایران قبلا برنامه هایی با موضوع اندیشه سیاسی در ایران بعد اسلام و جایگاه ایران در تمدن اسلامی با همکاری بنیاد نخبگان استان اجرا شده است و طی این کارگاه نیز سعی می شود تا به معرفی خدمات اسلام به کشور و مردم ایران طی دوره های مختلف بپردازیم.

ایشان بیان داشت که در بررسی های تاریخی، اسلام به عنوان یک دین بزرگ باعث تحولات بزرگ دینی، سیاسی, علمی و ... در کشور ما شد. البته این تحولات در یک دوره تاریخی طولانی مدت اتفاق افتاده است که لازم است دوره های مختلف بعد از ورود اسلام به ایران در این زمینه بررسی شوند.

بعد از ورود اسلام به کشور پیشرفت های علمی، فرهنگی و اجتماعی خوبی شکل گرفت. از نظر رشد علمی نیز در دوره اسلامی دانشمندانی بزرگی همچون خواجه نصیرالدین طوسی، خوارزمی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، شیخ بهائی و .... معرفی شدند و از نظر علمی نیز انواع رشته های مختلف در ایران شکل گرفت که در دوره قبل از ورود اسلام به ایران به دلیل تفکرات سیاسی پوسیده از رشد و پیشرفت علمی در جامعه جلوگیری شده بود اما دین اسلام با جهت دهی مناسب باعث آزاد سازی فکر و اندیشه شد.

در قسمت پایانی مطالب مدرس کارگاه درخصوص نقش حکومت ها و دوره های پس از طاهریان از قبیل صفاریان، سامانیان، غزنویان، آل بویه، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان، سربداران، چوپانیان، مظفریان، تیموریان، قراقویونلو، آق قویونلو، صفویان، افشاریان، زندیان، قاجاریان، دودمان پهلوی و جمهوری اسلامی بر رشد و پیشرفت کشور ایران به صورت اجمالی برای شرکت کنندگان توضیحاتی ارائه دادند.

در پایان کارگاه نیز شرکت کنندگان سوالات خود را در مورد حکومت آل بویه، صفویان و قاجاریان مطرح کردند و مدرس کارگاه به سوالات ایشان پاسخ دادند و چند منبع معتبر برای مطالعه و کسب آگاهی بیشتر به ایشان معرفی نمودند.

تاریخ انتشار : 1399/05/25
کد : 10497
تعداد بازدید: 219