ویژه خانواده های صاحبان استعداد برتر سراسر کشور
کارگاه آموزشی مشاوره راهکارهای تعامل اثربخش با فرزندان برگزار می گردد

کارگاه آموزشی مشاوره راهکارهای تعامل اثربخش با فرزندان برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام در نظر دارد  "کارگاه آموزشی مشاوره راهکارهای تعامل اثربخش با فرزندان" را روز دوشنبه مورخ 21 مهر ماه 1399 ساعت 12 الی 14 به صورت وب کنفرانس و رایگان برای خانواده های صاحبان استعداد برتر سراسر کشور برگزار نماید؛ علاقمندان می توانند جهت شرکت در کارگاه، از سامانه جلسات و آموزش الکترونیکی بنیاد به آدرس https://edu.bmn.ir/b/k3x-uvj-dd7 استفاده نمایند.
مدرس: دکتر وحید احمدی

تاریخ انتشار : 1399/07/19
کد : 10513
تعداد بازدید: 213