کارگاه آموزشی مشاوره راهکارهای تعامل اثربخش با فرزندان برگزار شد

کارگاه آموزشی مشاوره برای خانواده های صاحب استعداد برتر در زمینه تعامل با فرزندان خود برگزار شد.

کارگاه آموزشی مشاوره راهکارهای تعامل اثربخش با فرزندان در راستای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و مشاوره برای خانواده های صاحبان استعداد برتر به منظور آگاهی و مهارت آنان برای تربیت، هدایت و تعامل با فرزندان خود توسط بنیاد نخبگان استان ایلام روز دوشنبه مورخ 21 مهرماه 1399 بصورت وبینار برگزار گردید.

در ابتدای این برنامه دکتر احمدی مدرس برنامه به بیان اهمیت نقش خانواده در زندگی افراد پرداختند و بیان داشت خانواده مکانی است که نیازهای افراد در قالب آن تامین می شود و سلامت روانی افراد شکل می گیرد. اگر خانواده ساختار مناسبی نداشته باشد منشا مشکلات رفتاری و روانی فرزندان خواهد بود. جامعه از افراد مختلفی تشکیل شده که این افراد هر کدام نیازها، نگرش ها و اندیشه های متفاوتی دارند.

ایشان افزود: در بحث تعامل اثربخش در گام اول باید تصمیم به داشتن فرزند، آگاهانه و با تصمیم گیری باشد این به والدین کمک می کند که مسئولیت های بعدی نقش خود را در زندگی کامل پذیرا باشند و آن را به نحو بهتری انجام دهند. بعد از اینکه ما دارای فرزند شدیم برای تک تک مراحل زندگی فرزند باید برنامه ریزی داشته باشیم و تعامل درست را با او یاد بگیریم باید آموزش ببینیم و به آموزش نیاز داریم.

مدرس کارگاه در ادامه افزود: وظیفه والدین فقط توجه به رشد فیزیکی فرزند نیست. والدین در مقابل رشد روانی فرزند هم مسئولیت دارند. یکی از مسئولیت های والدین این است که در خانواده تقسیم وظایف و نقش ها به درستی انجام بگیرد، یکی از والدین مسئول محبت کردن و دیگری مسئول کنترل فرزند نشود. بعضی والدین برای فرزندان محبت مطلق و برخی کنترل مطلق را اجرا می کنند که هر دو سبک یاد شده به آسیب های روانی و اجتماعی منجر می شود. در بسیاری از مواقع برای درمان بیماری های روحی و روانی افراد لازم است رفتار والدین را بازبینی و اصلاح کنیم. ریشه استرس، ترس، نا امنی گوشه گیری افراد در جامعه، رفتار والدین را منعکس می کند.

احمدی با تاکید بر تاثیر رابطه والدین و فرزندان، بیات کرد: والدین باید بین خود و فرزندانشان نقطه اشتراکات زیادی ایجاد کنند، تعاملات دوستانه با فرزندان در این زمینه بسیار کمک می کند. والدین باید بین خود و فرزندان رابطه ای اعتماد آمیز ایجاد کنند. والدین می توانند برای فرزندان به شکل های مختلفی نقش ایفا کنند و والدین بی کفایتی نباشند که حتی نتوانند نقش خود را در زندگی فرزندان به درستی ایفا کنند. مثلا فرزندان نقش پدر و مادر را در زندگی بر عهده نگیرند.

در ادامه کارگاه دکتر احمدی بیان داشت که بیشتر افراد هرگاه در تعامل با فرزند با چالشی مواجه می شوند دو گونه رفتار می کنند، رفتار برخی این است که چرا این اتفاق افتاد یا اینکه چطور می توانند در شرایط ایجاد شده رفتار بهتری داشته باشند و تصمیم مناسبی بگیرند در صورتی که رفتار مناسب این است که همیشه برای حل این چالش ها برنامه داشته باشند.

در پایان ایشان به سوالات شرکت کنندگان درخصوص راه های تعامل اثربخش با فرزندان پاسخ و شرکت کنندگان را راهنمایی کردند.

تاریخ انتشار : 1399/07/21
کد : 20514
تعداد بازدید: 136