کارگاه آموزشی
تاب آوری اجتماعی

کارگاه آموزشی تاب آوری اجتماعی برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام در نظر دارد کارگاه آموزشی تاب آوری اجتماعی را ساعت 11 صبح روز شنبه 8 خردادماه برگزار نماید.

موضوع: تاب آوری اجتماعی

مدرس: دکتر امیدعلی باپیری دکترای روانشناسی  (سرپرست پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام)

زمان: شنبه 8 خردادماه 1400

ساعت: 11 صبح

لینک برگزاری: https://room.ilam.ac.ir/webinar/dr--gyl-8kc-mnu

 

مستعدین برتر از طریق سامانه سینا در برنامه ثبت نام نمایند.

تاریخ انتشار : 1400/03/03
کد : 20567
تعداد بازدید: 52