کارگاه آموزشی مشاوره
آشنایی برای ازدواج؛ بایدها و نبایدها

کارگاه آموزشی آشنایی برای ازدواج؛ بایدها و نبایدها برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام با همکاری جهاد دانشگاهی واحد ایلام در نظر دارد کارگاه آموزشی مشاوره آشنایی برای ازدواج؛ بایدها و نبایدها را ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 12 خردادماه برگزار نماید.

موضوع: آشنایی برای ازدواج؛ بایدها و نبایدها

مدرس: دکتر فتح اله محمدیان - استادیار روانشناسی بالینی گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

زمان: چهارشنبه 12 خردادماه 1400

ساعت: 11 صبح

لینک برگزاری: https://room.ilam.ac.ir/webinar/dr--gyl-8kc-mnu

 

مستعدین برتر از طریق سامانه سینا در برنامه ثبت نام نمایند.

تاریخ انتشار : 1400/03/03
کد : 20568
تعداد بازدید: 59