انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی فی ما بین بنیاد نخبگان و دانشگاه پیام نور استان ایلام

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی فی ما بین بنیاد نخبگان و دانشگاه پیام نور استان ایلام منعقد گردید.

در راستای تعامل و گسترش همکاری های موثر و بهره مندی از ظرفیت های متقابل و اجرای برنامه های مشترک تفاهم نامه همکاری فی ما بین بنیاد نخبگان و دانشگاه پیام نور استان با حضور خانم دکتر صالحی پور رییس بنیاد نخبگان و آقای دکتر سهراب زاده رییس دانشگاه پیام نور استان ایلام، آقای دکتر بکری زاده رییس اداره کارآفرینی و گروه ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 منعقد گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر صالحی پور در خصوص انعقاد و مفاد تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی و با در نظر گرفتن ضوایط و امکانات طرفین اعم از علمی، فنی و نیروی انسانی اظهاراتی بیان نمودند.

رئیس بنیاد نخبگان استان ایلام در خصوص اهداف انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور برنامه ریزی و همکاری بین بنياد نخبگان استان ایلام و دانشگاه پیام نور استان در زمینه استفاده از ظرفیت های بین بخشی در زمینه آموزش، تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی، حمایت، هدایت مادی و معنوی از ایده پردازان خلاق، استعدادهای برتر و نخبگان در سطح استان منعقد گردید.

تاریخ انتشار : 1400/02/26
کد : 20573
تعداد بازدید: 26