کارگاه آموزشی «نسبت خدا با انسان؛ ازنگاه عرفی تا نگاه فلسفی» برگزار گردید

کارگاه آموزشی «نسبت خدا با انسان؛ ازنگاه عرفی تا نگاه فلسفی» توسط دکتر مجید ضیایی برگزار گردید

بنیاد نخبگان استان ایلام با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن، معارف و عترت علیهم السلام در بین اجتماع نخبگانی به منظور ارتقای بینش دینی و تعمیق انگیزه های معنوی در خدمت به جامعه کارگاه آموزشی «نسبت خدا با انسان؛ از نگاه عرفی تا نگاه فلسفی» را توسط دکتر مجید ضیایی استادیار دانشگاه ایلام به صورت مجازی برای صاحبان استعدادهی برتر، دانشجویان و علاقه مندان سراسر کشور  در روز چهارشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1400 برگزار کرد.

در ابتدای این کارگاه که به صورت وبینار برگزار گردید خانم دکتر صالحی پور رییس بنیاد نخبگان استان ضمن خوش آمد به شرکت کنندگان و تشکر از دکتر ضیایی برای همه آرزوی سلامتی کردند.

دکتر ضیایی نسبت خدا با انسان را از نگاه عرفی تشریح کردند؛ یکی از پارامترهای نگاه عرفی این است که هر چیزی که علاقه قاعده باشد کار خدا است. الهیات عرفی معایبی دارد و آن این این است که هر چه علم پیشرفت کند محدوده کار خداوند هم محدودتر می­شود اما همان طور که علم آرام آرام پیشرفت کرده است  در الهیات عرفی جایگاه خدا هم ضعیف تر می­شود.

دومین نکته در نگاه عرفی: خداوند به منزله ساعت ساز بزرگ است­­؛ این نگاه می­تواند عرفی باشد در نگاه عرفی جایگاه خداوند نسبت به عالم این طور بیان شده است در آفرینش نیز این چنین حالتی است، خداوند ما و جهان را آفریده و جهان هم چنان می­چرخد ما هم زندگی می­کنیم.

فلاسفه اشاره می­کنند: که خداوند نباشد ضرری به وجود عالم نمی­رسید.

سومین نکته در نگاه عرفی: خداوند به منزله معلم یا یک انسان خیلی قوی است؛ این یعنی نگاه عرفی ارتباط خدا با انسان است . خداوند کسی است که اگر از دست انسان­ها خوشحال شود آنها را وارد بهشت می­کند و بالعکس پس جایگاه خداوند یک آدم خیلی قوی است و احساسات آدم­ها را دارد.

چهارمین مورد: خداوند به منزله یک موجود زمانی است و این در الهیات عرفی ما خیلی وجود دارد ما خداوند را اول زمان می­بینیم و این یک نگاه عرفی دیگر به خداوند است یعنی قبل از اولین انسان جهان بوده و قبل از جهان خداوند؛ خداوند یک موجودی است زمانی و در سلسله زمان و اگر ما انسان­ها در ارتباط با خدا این چهار تا مولفه را بشناسیم در واقع درگیر یک نگاه عرفی هستیم.

ایشان افزودند: نگاه فیلسوف صدرایی به خدا 1- رابطه علیت شبیه رابطه خورشید و شعاع است مانند رابطه انسان­ها با تخلیات ذهنی 2- رابطه علیت در نظام تفکر فیلسوف یک رابطه همیشگی و قوام دهنده است مانند خورشید شعاع که خورشید و نور همیشه به هم وابسته اند. یعنی اگر خورشید نباشد نور هم نیست 3- رابطه علت و معلول از نظر فیلسوف مانند رابطه برق است با نور لامپ یعنی وقتی برق هست نور هم هست 4- رابطه خداوند در تمام مراتب هستی حضورش قوام دهنده است یعنی تمام جهان هستی لحظه به لحظه وابسته به خداوند است. 5- رابطه خداوند با این عالم مانند موج و دریا است 6- رابطه خداوند با عالم رابطه تجلی اوست خداوند وقتی می­خواهد جلوه کند یا صحبت کند کلمات صحبتش ما انسان­ها هستیم.

ایشان در ادامه مباحث افزودند: پس گویا ما در عالم یک مرتبه باطنی داریم که این مرتبه ظاهر آدم و سایه های اوست وکل عالم از نظر فیلسوف سایه خداست پس در نتیجه خداوند موجود زمانی نمی­باشد خداوند موجود ورای زمان است و تجلیات خداوند در این عالم مادی مشمول به زمان می­شود یعنی زمان یکی از جلوه های آن تجلی است. پس بنابراین در نگاه فیلسوف رابطه خدا با هستی رابطه قطع شدنی نیست.

در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید و مدرس کارگاه به سوالات شرکت کنندگان در همین خصوص پاسخ دادند و راهنمایی لازم رادر اختیار ایشان قرار دادند.

تاریخ انتشار : 1400/02/29
کد : 20574
تعداد بازدید: 25