کارگاه آموزشی
موفقیت و کارآفرینی

کارگاه آموزشی موفقیت و کارآفرینی برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام در نظر دارد کارگاه آموزشی موفقیت و کارآفرینی را ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 26 خردادماه برگزار نماید.

موضوع: موفقیت و کارآفرینی

مدرس: دکتر همایون مرادنژادی   دکترای کارآفرینی  (دانشیار دانشگاه ایلام)

زمان: چهارشنبه 26 خردادماه 1400

ساعت: 11 صبح

لینک برگزاری: https://room.ilam.ac.ir/webinar/dr--gyl-8kc-mnu

 

مستعدین برتر از طریق سامانه سینا در برنامه ثبت نام نمایند.

تاریخ انتشار : 1400/03/22
کد : 20578
تعداد بازدید: 58