برگزاری رویداد «ایده‌های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق»

بنیاد نخبگان استان قزوین با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و مرکز رشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) رویداد «ایده‌های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق» را برگزار می‌نماید.

با توجه به وجود مشکلات متعدد قطعی برق در روزهای اخیر در کشور و اهمیت آثار و عواقب ناشی از آن، بنیاد نخبگان استان قزوین در نظر دارد با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و مرکز رشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به منظور جمع‌آوری ایده‌ها و راهکارهای صاحبنظران و متخصصان این حوزه اقدام به برگزاری رویدادی تحت عنوان «ایده‌های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق» نماید.
مهلت ارسال ایده‌ها 15 تیرماه و تاریخ برگزاری رویداد 22 تیرماه سال جاری (بصورت مجازی) خواهد بود.

تاریخ انتشار : 1400/03/30
کد : 20581
تعداد بازدید: 44