کارگاه آموزشی آشنایی با تسهیلات دانشجویی

کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه “پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور” (طرح شهید وزوایی) برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام در نظر دارد کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه “پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور” (طرح شهید وزوایی) را ساعت 11 صبح روز دوشنبه 21 تیر ماه برگزار نماید.

 

موضوع: کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه “پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور” (طرح شهید وزوایی)

مدرس: دکتر فاطمه ملک ملکی کارشناس بنیاد نخبگان استان ایلام

زمان: دوشنبه 21 تیر ماه 1400

ساعت: 11 صبح

لینک برگزاری: https://room.ilam.ac.ir/webinar/dr--gyl-8kc-mnu

 

مستعدین برتر از طریق سامانه سینا در برنامه ثبت نام نمایند.

 

 فایل راهنمای ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست تسهیلات دانشجویی

تاریخ انتشار : 1400/04/14
کد : 20586
تعداد بازدید: 160