فایل راهنمای ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست تسهیلات دانشجویی

فایل راهنمای ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست تسهیلات دانشجویی

متقاضی گرامی خواهشمند است جهت بهره مندی از تسهیلات شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1401-1400 قبل از انجام مراحل ثبت نام در سامانه سینا فایل راهنما را مطالعه نمایید.

 فایل راهنمای ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست تسهیلات دانشجویی

تاریخ انتشار : 1400/04/14
کد : 20587
تعداد بازدید: 225