اطلاعیه
اعلام تغییر ساعات کاری بنیاد نخبگان استان ایلام

اعلام تغییر ساعات کاری بنیاد نخبگان استان ایلام

در راستای تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 1400/04/16 و به منظور همکاری در شرایط اضطراری کشور، ساعت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی کشور تا پایان مرداد ماه سال جاری از ساعت 7 الی 13 اعلام گردید.

بر این اساس، فعالیت اداری بنیاد نخبگان استان ایلام از تاریخ 1400/04/19 تا پایان مرداد به ساعت 7  الی 13 روزهای شنبه الی چهارشنبه تغییر نموده است.

تاریخ انتشار : 1400/04/19
کد : 20588
تعداد بازدید: 34