کارگاه آموزشی مشاوره ارتباط موثر در خانواده

کارگاه آموزشی مشاوره ارتباط موثر در خانواده برگزار شد

بنیاد نخبگان استان ایلام کارگاه آموزشی مشاوره ارتباط موثر در خانواده را توسط دکتر امید علی باپیری دکترای روانشناسی و سرپرست پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام برای صاحبان استعدادهای برتر، دانشجویان و علاقه مندان سراسر کشور به صورت مجازی در روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰برگزار نمود.

دکتر باپیری ارتباط را هر گونه تعاملي كه شامل انتقال پيام باشد دانست و درخصوص اهمیت آن گفت: ارتباط تنها وسيله انتقال اطلاعات به ديگران و همچنین تنها وسيله دريافت اطلاعات از ديگران است.

سرپرست پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام افزود: از طريق برقراري ارتباط است كه عاطفه به ديگران منتقل ميشود و تصحيح سوءبرداشت ها و سوءتفاهم ها فقط از طريق برقراري ارتباط ميسر ميباشد. مهار هيجان‌هاي منفي نظير خشم تنها از طريق برقراري ارتباط سالم ميسر است. بلوغ يك اجتماع منوط به سيالي ارتباط های بين فردي است. ارتباط دستمايه هر نوع رشد فردي و اجتماعي است. تمامي آسيبهاي فردي و اجتماعي ريشه در ارتباط ناسالم دارند.

ایشان عناصر اصلی ارتباط را کلامی و غیرکلامی تقسیم نموده و اجزای ارتباط را محتواي  كلام، توجه به ابعاد فرهنگي و خرده فرهنگي، چگونگي شروع صحبت، نحوه جمله بندي، زمان بندي ارتباط كلامي، ملاحظات موقعيتي، چگونگي جمع بندي و ختم ارتباط، تن صدا، آهنگ صدا، تماس چشمي، حالات چهره اي، ژست ها و حالات بدني بیان نمود.

باپیری یکی از مهارت های ارتباطی را هنر گوش دادن دانست و بیان کرد با شنیدن درست می توان به اهدافی از جمله راهنمايي گرفتن، درك ديگران، حل مشكلات، فهميدن احساسات ديگران، حمايت عاطفي ديگران، كسب اطلاعات دست یافت.

مدرس کارگاه درخصوص گوش دادن فعال تاکید داشتند این فعالیت به اندازه حرف زدن و يا حتي بيشتر از آن انرژي مصرف ميكند.

ایشان خصوصیات گوش دادن فعال را اختصاص زمان بيشتر به گوش دادن بجاي صحبت كردن، عدم تكميل جملات ديگران، عدم پاسخ به سوال با يك سوال ديگر، آگاه بودن از سوگيري هاي شخصي، نپرداختن به تخيل يا عدم اشتغال ذهني با مسائل ديگر، عدم سلطه جويي در مكالمه، پاسخ دادن به فرد مقابل پس از پايان يافتن صحبتهاي وی، دادن بازخورد و پرسيدن سوالات باز دانستند.

وی روشهاي مؤثر براي گوش دادن فعال را توجه كردن به فرد مقابل، سوال كردن، باز خورد دادن، با عباراتي ديگر بازگوكردن، خلاصه نمودن و مديريت فرايند ارتباط معرفی و شرح دادند.

تاریخ انتشار : 1400/06/24
کد : 20598
تعداد بازدید: 34