اطلاعیه ثبت نام/
بیست نهمین جشنواره امتنان از از کارگران، گروه های کاری و واحد نمونه استان ایلام

کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار نمونه، هر ساله با هدف تجلیل از کارگران و گروه کارهای نمونه و به منظور ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش در سه مرحله؛ مقدماتی، استانی و کشوری و در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار می گردد.

کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه از تاریخ بیست و پنجم آذرماه تا بیست و پنجم دی ماه سالجاری با مراجعه به سامانه جشنواره امتنان به نشانی http://emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

تاریخ انتشار : 1396/09/22
کد : 268
تعداد بازدید: 543