سه شنبه 25 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

10 اولویت طرح‌های فناورانه تامین آب تعیین شد

10 اولویت طرح های فناورانه تامین آب به منظور رفع مشکلات حوزه آب از سوی کارگروه آب ستاد توسعه فناوری‌های «آب، خشکسالی، فرسایش و محیطزیست» معاونت علمی تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ امکان تجاری سازی و بهبود فضای کسب و کار و توسعه اشتغال ، میزان پوشش نتایج توسعه فناوری در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی و وجود ظرفیت های مورد نیاز برای توسعه فناوری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته از جمله اولیت های مطرح شده برای طرح های فناورانه تامین آب است.

از دیگر محورهایی که در رفع مشکلات حوزه آب برای تامین آب سالم تعریف شده زمان بر بودن توسعه فناوری ، امکان جلب مشارکت مالی از منابع مختلف با اولویت بخش خصوصی ، سطح اثر بخشی توسعه فناوری در ارتقاء بهره وری و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز است.

همچنین عناوینی چون پوشش منافع اجتماعی توسعه فناوری ، وجود الزامات و سیاست های حمایتی در اسناد بالا دستی و امکان دسترسی به آمار و اطلاعات  پایه نیز در اولویت های طرح های فناورانه حوزه آب تعریف شده است.

این 10 اولویت پس از طرح پیشنهادات دریافتی از اعضاء در خصوص شاخص های اولویت بندی و بحث و بررسی این محورها مورد تایید اعضای کارگروه آب قرار گرفت.

در جلسه کمیته راهبری کارگروه آب ستاد توسعه فناوری‌های "آب، خشکسالی، فرسایش و محیطزیست" معاونت علمی پرهمت دبیر کارگروه آب این ستاد نیز به شرح مختصری از اهمیت تعیین شاخص ها برای اولویت بندی محورهای طرح های فناورانه تأمین آب و همچنین اولویت بندی راهبردها و اقدامات ملی " سند راهبردی توسعه فناوری‌های "آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست" پرداخت که درادامه جلسه اعضای کارگروه به بررسی اولویت بندی راهبرد ها و اقدامات ملی " سند راهبردی توسعه این فناوری‌های نیز پرداختند.

تاریخ انتشار : 1397/11/29
کد : 552
تعداد بازدید: 90

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، کدپستی: 6931174186، تلفن: 32242000 (084)