بنیاد نخبگان استان ایلام

تلفن های تماس: 32242000 - 32220301 (084)

سامانه پیامکی: 30007002242000

نمابر: 32227090 (084)

کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی: (داخلی 1)

کارشناس هماهنگی، نظارت و اجتماعات نخبگانی: (داخلی 4)

کارشناس ارزیابی و نظارت: (داخلی 6)

کارشناس اداری، مالی و پشتیبانی: (داخلی 3)

آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام

کدپستی: 6931174186

پست الکترونیک بنیاد نخبگان استان ایلام: ilam@bmn.ir

راهنمای مراجعه کنندگان

ساعت کاری بنیاد نخبگان استان ایلام:  شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 13 (تا پایان مردادماه)

ساعت ملاقات حضوری با مدیر: روزهای سه شنبه ساعت 10 تا 12

 

جهت مشاهده نقشه و مسیر دسترسی به بنیاد نخبگان استان روی نقشه کلیک کنید