پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

بنیاد نخبگان استان ایلام

تلفن های تماس: 32220360 32220301 - 32242000  (084)

نمابر: 32227090 (084)

آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام

کدپستی: 6931174186

پست الکترونیک بنیاد نخبگان استان ایلام: ilam@bmn.ir

راهنمای مراجعه کنندگان

ساعت کار بنیاد نخبگان استان ایلام: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 16

(شش ماه اول سال از ساعت 13 تا 14 و شش ماه دوم از ساعت 12 تا 13 ساعت نماز و نهار کارکنان بنیاد می باشد)

جهت مشاهده مسیر دسترسی به بنیاد نخبگان استان روی نقشه کلیک کنید

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، کدپستی: 6931174186، تلفن: 32242000 (084)