کارگاه آموزشی
مهارت حل تعارض در خانواده

کارگاه آموزشی مشاوره با عنوان مهارت حل تعارض در خانواده برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام در نظر دارد کارگاه آموزشی مشاوره با عنوان مهارت حل تعارض در خانواده را ساعت 11 صبح روز دوشنبه 18 مردادماه 1400 برگزار نماید.

موضوع: مهارت حل تعارض در خانواده

مدرس: دکتر فتح اله محمدیان

زمان: دوشنبه 18 مردادماه 1400

ساعت: 11 صبح

لینک برگزاری: https://room.ilam.ac.ir/webinar/dr--gyl-8kc-mnu

مستعدین برتر از طریق سامانه سینا در برنامه ثبت نام نمایند.

تاریخ انتشار : 1400/05/11
کد : 20590
تعداد بازدید: 60