کارگاه آموزشی
تحلیل تاریخی پیدایش و گسترش تشیع در ایران

کارگاه آموزشی تحلیل تاریخی پیدایش و گسترش تشیع در ایران برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام در نظر دارد کارگاه آموزشی تحلیل تاریخی پیدایش و گسترش تشیع در ایران را ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 20 مردادماه 1400 برگزار نماید.

موضوع: کارگاه آموزشی تحلیل تاریخی پیدایش و گسترش تشیع در ایران

مدرس: دکتر سیاوش یاری

زمان: روز چهارشنبه 20 مردادماه 1400

ساعت: 11 صبح

لینک برگزاری: https://room.ilam.ac.ir/webinar/dr--gyl-8kc-mnu

 مستعدین برتر از طریق سامانه سینا در برنامه ثبت نام نمایند.

تاریخ انتشار : 1400/05/11
کد : 20591
تعداد بازدید: 73