ویژه مستعدان برتر
کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش

کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام در نظر دارد کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش را ساعت 11 صبح روز دوشنبه 15 شهریورماه 1400 برگزار نماید.

موضوع: کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش

مدرس: دکتررضا رضازاده

زمان: روز دوشنبه 15 شهریورماه 1400

ساعت: 11 صبح

لینک برگزاری: https://room.ilam.ac.ir/webinar/dr--gyl-8kc-mnu

 مستعدین برتر از طریق سامانه سینا در برنامه ثبت نام نمایند.

تاریخ انتشار : 1400/06/08
کد : 20594
تعداد بازدید: 61