بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آموزشی ایده پردازی و تشخیص فرصت های کارآفرینی برگزار گردید
در راستای آموزش کارآفرینی

کارگاه آموزشی ایده پردازی و تشخیص فرصت های کارآفرینی برگزار گردید

بنیاد نخبگان استان ایلام کارگاه آموزشی «ایده پردازی و تشخیص فرصت های کارآفرینی» را توسط دکتر نعمت الله شیری عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام برای مستعدین برتر روز چهارشنبه 18 بهمن ماه 1400 به صورت وبینار برگزار نمود.

کارگاه مدیریت خشم برگزار گردید

کارگاه مدیریت خشم برگزار گردید

کارگاه دانش افزایی و مهارت آموزی با عنوان "مدیریت خشم 1" روز شنبه مورخ 7 اسفند ماه سال 1400 بصورت وبینار برگزار گردید.