بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
رویداد ایده های همراه با اربعین تلاش می‌کند که ایده‌های خلاق دانشجویی و مردمی را در جهت خدمت به حرکت عظیم اربعین و رفع چالش های موجود شناسایی نماید و گامی هر چند کوچک در جهت آزاد شدن ظرفیت‌های نهفته این پدیده بزرگ بردارد.
اطلاعات ایده
ReCaptcha